2017-10-16 11:49:23 | Warning: ob_start(): output handler 'ob_gzhandler' conflicts with 'zlib output compression' in /home/termeszetes/public_html/framework/classes/fw/fw.php on line 181
2017-10-16 11:49:23 | Notice: ob_start(): failed to create buffer in /home/termeszetes/public_html/framework/classes/fw/fw.php on line 181 Termeszetes.com
Adatkezelési szabályzat

Adatkezelési szabályzat

A jelen adatkezelési szabályzatban az alábbi fogalmak az alábbi jelentéssel bírnak:

Adatkezelő: Vesta International Kft. 1141. Budapest, Szilágysomlyó utca 10.

Érintett: az Adatkezelő weboldalain regisztráló személyek

Hozzájáruló Nyilatkozat: a személyes adatot szolgáltató Érintett írásbeli engedély nélkül, a weboldalra történő regisztrációval vagy vásárlás útján kifejezett hozzájárulását adja az adatkezeléshez. 

1.    Az adatkezelési szabályzat által használt további fogalmak a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény fogalomrendszerével egyeznek meg.

2.    Adatkezelő az Érintettel kapcsolatos személyes adatokat a jelen adatkezelési szabályzat szerint, az Információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII., törvény előírásainak megfelelően kezeli.

3.    A Hozzájáruló Nyilatkozat megadásával Érintett kifejezetten hozzájárul, hogy a megadott személyes adatait Adatkezelő a jelen adatkezelési szabályzatban foglaltaknak megfelelően kezelje.

4.    Az adatkezelés célja: hírlevél küldés, marketing célú adatkezelés, adatbázis építés. Az adatkezelés céljának megfelelően Érintett adatszolgáltatása önkéntes.

5.    Az adatkezelés jogalapja: az Érintettek önkéntes hozzájárulása.

6.    Adatkezeléssel érintett adatok köre: az Érintett által megadott személyes adatok, úgy mint: vezeték- és keresztnév, telefonszám,cím, e-mail cím.

7.    Adatkezelő köteles biztosítani, hogy az adatokat az Adatkezelőn kívül más ne ismerhesse meg, kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik, vagy ahhoz az Érintett hozzájárul.

8.    Az adatkezelés kezdő időpontja az Érintett által a Hozzájáruló Nyilatkozat megadásának időpontja, időtartama pedig az adatkezelés célja fennállása 
megfelelő időtartammal egyezik meg. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve ha azt az Érintett kéri, a személyes adatok automatikusan törlésre kerülnek.

9.    Az Érintett jogosult tájékoztatást kérni személyes adatai kezeléséről, kérni személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Érintett e jogait ingyenesen, a termeszetes@termeszetes.com e-mail címre küldött nyilatkozattal gyakorolhatja. Tájékoztatás kérése esetén Adatkezelő a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül írásban válaszol. E tekintetben írásbeli közlésnek minősül az Érintett e-mail címére küldött válasz.

10.    Adatkezelő kijelenti és szavatol érte, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósága a jelen szabályzatban meghatározott, változatlan feltételekkel,   NAIH-66423/2013.  számon nyilvántartásba vette Adatkezelő adatkezelését. 

Vissza